Det svenska köket

Sverige har flera mattraditioner och allt eftersom åren har passerat, så har dessa traditioner förändrats. Samtidigt har mycket av “det gamla” fortfarande hållit sig kvar. Svenskarna har hämtat mycket av inspirationen ifrån andra länder när det gäller matlagningen och speciellt i dagens samhälle så äter vi svenskar mycket mer...
Read More

Geografisk indelning av Sverige

Sverige är ett långt land och det kan ibland vara svårt att relatera till olika orter i förhållande till varandra. Och vart är egentligen Sveriges mittpunkt? I vilken del av landet går den gränsen? Ofta använder vi de lite mindre indelningarna så som län och kommuner ,men rent generellt...
Read More

Sverige är fantastiskt och värt att besöka

Sverige är till ytan det femte största landet i Europa. Två tredjedelar av landets yta täcks av skog och skogen är inte bara en viktig exportprodukt, utan även betydelsefull för den inhemska industrin och hem för de cirka 400 000 älgar som finns i landet. Älgen räknas till Sveriges...
Read More