Sverige Är Lyckligt

Sverige har, på senare dagar, fått sig ett slag i anseende på grund utav att riksdagsvalet blev utdraget och oförutsägbart. Därför fick Sverige mycket medial uppmärksamhet världen över och många ställde sig frågande till vad det var som försiggick.

 

Trots denna negativa uppmärksamheten så har Sverige fått sig ett stort uppsving gällande om invånarna känner sig lyckliga eller inte. FN har nyligen publicerat en rapport som heter World Happiness Report som rankar totalt 156 länder utifrån hur lyckliga ländernas befolkning upplever sig att vara. Just denna rapporten grundar sig på undersökningar mellan 2016 till 2018.

 

I denna nya rapport så ser vi en dominans av de nordiska länderna där Finland ligger på första plats följt av Danmark, Norge och Island. Sverige var tidigare rankat som nummer nio men har sedan dess klättrat upp till en sjundeplats, vilket får ses som en lyckad bedrift.

 

Hur man kommer fram till mätningen

Att mäta ett sådant subjektivt ämne så som lycka är inte alltid enkelt. Därför har FN tagit hjälp av uppgifter om BNP och den förväntade friska livslängden från WHO och Världsbanken. Dessa uppgifterna vägs sedan in tillsammans med en mängd enkätfrågor som handlar om det finns vänner och familj som ställer upp, möjligheterna att påverka sitt eget liv, hur generös man är mot andra människor och upplevelsen om hur mycket korruption det finns i samhället.

 

Självklart får man ta dessa enkätfrågor med en nypa salt, då det kanske inte är generaliserbart över hela nationen. De som brukar svara på sådana enkätfrågor är också de som har det någorlunda bra ställt i samhället.

 

Nordiska länder har hittat ett framgångsrecept

Att alla de nordiska länderna ligger uppe i toppen betyder att vi alla har något gemensamt som ökar livsglädjen i länderna. Om vi börjar med att titta på hur skolsystemet och sjukvården fungerar så ser vi att alla länderna har ett fördelaktigt system för invånarna. Man får pengar för att utbilda sig och sjukvården är både bra och relativt billig.

 

En annan sak som de nordiska länderna har gemensamt är att de tar proaktiva beslut för att förhindra hälsorisker. Ta tillexempel trenden att spela på ett nätcasino. Innan så var det inte reglerat och man löpte en stor risk för att spendera mer pengar än man borde, vilket gjorde så att man satte sig själv i en svår situation. Dessa länderna insåg snabbt att folk kan bli spelberoende och satte därför in program för att motverka och hjälpa invånarna som löpte denna risken eller redan fastnat i träsket. Dessa typer av beslut gör så att invånarna får ett större förtroende för landet och man känner sig trygg.

 

Finns fortfarande områden att jobba med

Även om det är ett styrkebesked att Sverige klättrat på rankningen så ska man inte ta foten ifrån gaspedalen. Istället bör man se till att växla upp och lokalisera det som inte fungerar bra. Självklart är detta ingenting som kommer ske över en natt utan man måste alltid utforma och utvärdera dessa, men att man tar proaktiva val för att motverka negativa aspekter i samhället är en välkommen nyhet. Fortsätter Sverige i denna riktningen så kommer vi också se att vi klättrar på rankningen återigen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *