Sverige har, på senare dagar, fått sig ett slag i anseende på grund utav att riksdagsvalet blev utdraget och oförutsägbart. Därför fick Sverige mycket medial uppmärksamhet världen över och många ställde sig frågande till vad det var som försiggick.   Trots denna negativa uppmärksamheten så har Sverige fått sig...