Sverige är till ytan det femte största landet i Europa. Två tredjedelar av landets yta täcks av skog och skogen är inte bara en viktig exportprodukt, utan även betydelsefull för den inhemska industrin och hem för de cirka 400 000 älgar som finns i landet. Älgen räknas till Sveriges...