Sverige är fantastiskt och värt att besöka

Sverige är till ytan det femte största landet i Europa. Två tredjedelar av landets yta täcks av skog och skogen är inte bara en viktig exportprodukt, utan även betydelsefull för den inhemska industrin och hem för de cirka 400 000 älgar som finns i landet. Älgen räknas till Sveriges nationaldjur och benämns ofta som skogens konung. Älgarna är väldigt populära att bese bland utländska turister som ofta besöker speciella älgparker för att bekanta sig med de ståtliga djuren. Älgkött anses vara en delikatess och älgjakten som inträffar på hösten är en stor händelse för de många jägare som har licens för jakten. Landets totala landyta mäter 447 435 kvadratkilometer. Den stora ytan befolkas av cirka 10 miljoner invånare och det gör Sverige till det andra minst befolkade landet i Europa per kvadratkilometer. Trots att landet har relativt sett få invånare jämfört med andra länder har svenska produkter och personer blivit vida kända och berömda världen runt. Musik hör till en av Sveriges största exportframgångar. ABBA är ett av världens mest kända band. Roxette, Ace of base, Europe, Swedish House Mafia samt Avicii är andra exempel på lyckade svenska musiksatsningar som gjort succé ute i världen. Svenskarna har blivit kända som duktiga uppfinnare och Sverige innehar flest patent per capita i Europa. Kända uppfinningar är bland annat dynamiten som Alfred Nobel kom på. Kullagret och Tetra Pak är också svenska uppfinningar som används världen över.

Intressanta fakta om Sveriges ekonomi

Sverige är ett kungadöme med en konstitutionell monarki, vilket innebär att kungen inte har någon verklig makt. Den svenska riksdagen är landets högsta beslutande myndighet och tillsätts genom allmänna val vart fjärde år. Sverige är beläget högt upp i norra Europa och gränsar mot Danmark i söder, Norge i väster och Finland i öster. Sverige är sedan 1995 medlem i EU men inte i försvarssamarbetet NATO och är neutralt samt har ett eget försvar. Sverige har efter en folkomröstning valt att behålla den svenska kronan som valuta och har därmed valt att inte använda euro som många andra länder inom EU har gjort. Sverige är beroende av export för sin ekonomi och den största exporten består av järn och stål, bilar, elektronik, papper samt musik och underhållningsprodukter som exempelvis spel. Den svenska ekonomiska modellen består av en marknadsbaserad blandekonomi. Sverige har en stor skattefinansierad välfärdssektor och omfördelar inkomster genom skatter och bidrag. Sverige räknas till ett av världens rikaste länder och har ett modernt distributionssystem, bra kommunikationsmedel och en relativt sett välutbildad befolkning tack vare att Sverige tidigt införde allmän skolplikt. Jordbruket var tidigare en betydande del av landets ekonomi men har minskat i betydelse sedan mitten av 1800-talet. Det svenska samhället anses ha ett högt socialt kapital, medborgarna känner tillit och har förtroende för myndigheter och lagar och korruptionen är väldigt låg i jämförelse med många andra länder.

Svensk kultur har erövrat världen

Den Svenska Akademin inrättades av den dåvarande kungen Gustav den tredje för att främja den svenska kulturen och en av akademins främsta uppgifter har varit att utse mottagaren till Nobelpriset i litteratur. Akademin har under den senaste tiden drabbats av diverse skandaler och inre stridigheter. Vi får hoppas att de lärda inom akademin lyckas lösa problemen och vända blad och gå vidare i sin viktiga gärning för den svenska kulturen. Till en av Sveriges mest kända författare räknas August Strindberg och han sägs ha skapat den litterära naturalismen i Sverige. Astrid Lindgren nådde stora internationella framgångar med sina barnkära berättelser om Pippi Långstrump och de andra folkkära figurerna som hon skapade. Astrid Lindgren är en av världens mest lästa författare och är den överlägset mest kända svenska författaren. Nu är det svenska deckarförfattare som når stora internationella framgångar och toppar försäljningslistor världen runt. När det gäller musiken räknas Carl Michael Bellman som den svenska visans fader och kan nog sägas vara den svenska nationalskalden som har inspirerat folkkära artister som Evert Taube och Cornelis Vreeswijk. Jenny Lind, Jussi Björling och Birgit Nilsson är kända operasångare, Eric Ericson anses vara en av världens främsta körledare och en betydande faktor bakom det svenska körundret. Den samtida svenska populärmusiken har rönt stora internationella framgångar, som när Björn Skifs 1974 intog förstaplatsen på den amerikanska singellistan. Roxette tog världen med storm i slutet av 1980 talet. Denniz Pop och Max Martin är berömda svenska låtskrivare.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *