Geografisk indelning av Sverige

Sverige är ett långt land och det kan ibland vara svårt att relatera till olika orter i förhållande till varandra. Och vart är egentligen Sveriges mittpunkt? I vilken del av landet går den gränsen? Ofta använder vi de lite mindre indelningarna så som län och kommuner ,men rent generellt brukar man dela in Sverige i tre olika delar; Norrland, Svealand och Götaland. Det vanligaste tillfället du hör att man använder dessa indelningar är när någon på radio eller TV förmedlar väderleksrapporten. Här har dessa uttryck använts flitigt och görs än idag. Indelningen är ganska grov och områdena stora. Vi skall titta närmare på varje område, uppifrån och ner, se vilka större städer vi kan relatera till och också varför området heter som det heter.

De grova indelningarna av Sverige har varit ett historiskt sätt att håll ihop landet i större avsnitt och när delar av landet blev återvunna. Ett exempel är efter Freden i Roskilde 1658 då områden Blekinge, Skåne och västsvenska Bohuslän kom att åter tillhöra Sverige. Dessa tre delar kom att utgöra Götaland ihop med de tidigare erövrade länen Gotland och Halland som 1645, alltså något tidigare, efter freden i Brömsebro åter blev svenskt. Finland har tillhört Sverige i olika perioder och norra delarna hörde till det vi idag ser som Norrland och de södra delarna av Finland kallades tidigt för Österland. Idag använder vi oftare länen i varje landsindelning i vardagligt tal och när vi hänvisar till olika områden i Sverige.

Norrland – det största området i Sverige

Norrland är så stort att den generella indelningen har två varianter; Norra Norrland och Mellersta Norrland. Dessa indelningar kom till när det för statistikens skull behövdes riksindelningar av landet och hela Norrland var alltför stort för att kunna jämföras med andra delar på ett godtagbart sätt. Landsdelen Norrland är mer än halva Sveriges yta, 58 % och över 260 000 kvadratkilometer stort. Den innehåller 9 olika landskap och har en befolkning på knappa 1,2 miljoner invånare. Det är ett ganska glesbefolkat område och landskapen som ingår är Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Gästrikland. Norrlands tre största städer är Umeå med cirka 86 000 invånare, Gävle med cirka 76 000 och på tredje plats ligger Sundsvall med knappa 60 000 invånare.

Svealand med huvudstad och sydliga fjällmarker

Som ett band tvärs över Sverige ligger Svealand. Området är det minsta området i landet, men innehåller allt från huvudstaden Stockholm till de södra delarna av våran fjällkedja, en väldigt komplett del av landet. Svealand innehåller de sex landskapen Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland och Västmanland. I Upplands län hittar man huvudstaden Stockholm med en befolkning på över en miljon människor. Ytan totalt i Svealand är strax över 90 000 kvadrat kilometer och har en folkmängd som precis överstiger 4 miljoner invånare. Stockholm är den naturliga mittpunkten där mycket aktiviteter för landet och inte bara för området Svealand fokuseras. Efter Stockholm kommer Västerås, Örebro och Uppsala som de mest tätbefolkade städerna i området. De har alla en ungefärlig folkmängd mellan 124 000 – 130 000.

Götaland – landsdelen med den långa kusten

När det gäller väder och väderleksrapporter kanske Götaland har de största variationerna, då hela landsindelningen har en kuststräcka. Den sträcker sig från norra Bohuslän i gränsområdet mot Norge, ner till Skånes sydligaste spets och rundar Sverige för att gå hela vägen upp till Östergötlands gräns mot Stockholmsområdet. Lägg därtill att både Gotland och Öland på östkusten och Orust, Tjörn och Hisingen, Sveriges fem största öar, ingår i landsindelningen Götaland. Namnet Götaland kommer från gruppen Götar som var styrande i området och inte som man i modern tid kan tro, från staden Göteborg. Göteborg är den största staden i området direkt följd av Malmö i söder med ungefär halva befolkningsantalet och sedan Linköping som är en kvart av Göteborg.

Egentligen oviktiga indelningar

De tre landsindelningarna Götaland, Svealand och Norrland, som inte har någon administrativ uppgift för landet, finns trots allt kvar. Kan det kanske bero på historiska skäl och traditioner? Idag sker inga geografiska förändringar av områdena, dock pratar man om att skapa något mellanting mellan kommuner, landsting och län, men inte så stort som landsindelningarna är idag. Detta för att dagens indelningar i kommuner gör varje kommun väldigt sårbar och vid lågt invånarantal är det svårt att upprätthålla den kommunala servicen. Landsindelningen Norrland, Svealand och Götaland kommer vi med största säkerhet fortsätta att höra på väderleksrapporter och av någon outgrundlig anledning även från de lägre fotbollsserierna runt om i landet. De kan hänvisa till division 2 Götaland.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *